☎ 0896 53 90 57 ✉ tanya_languages@abv.bgПОДГОТОВКА ЗА МАТУРИ 2018 СЛЕД 12-ТИ КЛАС


Можете да изберете от следните варианти на обучение, независимо от вида матури, които предстоят:


Обучение
Брой часове в месеца
Месечна такса
Индивидуално
16 уч.ч
24 уч.ч.
320лв
480лв
------
------
------
Полу-индивидуално
16 уч.ч
24 уч.ч.
160лв
240лв
------
------
------
Групово
16 уч.ч
24 уч.ч.
80лв
120лв

През 2007г. МОН въведе задължителен държавен изпит по български език и литература и втора задължителна матура с избираем учебен предмет - чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл философия, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.
Оценката от матурата в България се признава вместо приемен изпит във все повече университети у нас и в Европа. Държавният зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе на 21.05.2018 г. Матурата по БЕЛ съдържа следните елементи:
1. 40 тестови задачи:
- задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
- задачи със свободен отговор (включително създаване на текст резюме).

2. Задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или литературно есе).
ДЗИ по избираем предмет ще се проведе на 23.05.2018 г.
Във тази връзка, ние от езиков център Tanya’s Language School, организираме курсове за подготовка на бъдещите зрелостници. Материалът е изцяло съобразен с критериите на изпитите.