☎ 0896 53 90 57 ✉ tanya_languages@abv.bgПОДГОТОВКА ЗА МАТУРИ 2018 СЛЕД 7-МИ КЛАС


Можете да изберете от следните варианти на обучение, независимо от вида матури, които предстоят:


Обучение
Брой часове в месеца
Месечна такса
Индивидуално
16 уч.ч
24 уч.ч.
320лв
480лв
------
------
------
Полу-индивидуално
16 уч.ч
24 уч.ч.
160лв
240лв
------
------
------
Групово
16 уч.ч
24 уч.ч.
80лв
120лв

Националното външно оценяване по БЕЛ и математика е задължителен изпит за всички седмокласници. Това което много хора не знаят е, че тези, които са изкарали двойки ще участват в балообразуването само с оценките от училище и ще имат максимум 100 точки бал. Те също задължително ще подават документи за участие в класирането, но с този по-нисък бал ще влязат в не толкова предпочитано училище.
През учебната 2017 – 2018 г. изпитът по български език и литература ще се проведе на 21.05.2018 г., а изпитът по математика - 23.05.2018 г.
Изпитите за проверка на способностите ще се проведат както следва:
Изобразително изкуство - 01.06.2018 г.,
Музика - 04.06.2018 г.,
Спорт - 05.06. и 06.06.2018 г.

Изпитите по БЕЛ и математика се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас.

1. Изпитът по български език
Изпитът е писмен и се състои от две части:
- модул за национално външно оценяване (НВО) – 60 минути
- допълнителен модул – 90 минути

Първият модул е тест от 25 въпроса, а вторият модул е преразказ на непознат текст. Първите 18 въпроса са с избираем отговор. Следват 7 тестови задачи със записване на кратък отговор в предназначения за това лист. Те носят повече точки, тъй като учениците сами трябва да запишат отговорите и е необходимо да познават много добре изпитния материал. Последният (25.) въпрос изисква познаването на конкретно произведение от материала за 7. клас, като идеята е с 3-4 изречения коректно според езиковата и литературната норма да се коментира отделен цитат, но без той да се вади от контекста на цялото произведение.

Втората част от изпита включва трансформиращ преразказ. Проверяват се способностите за изграждане на цялостен и логически свързан текст и езиковите компетентности на седмокласниците (спазването на граматични, правописни, пунктуационни норми; съобразяване с лексикалните особености на българския език), като ключови са глаголните форми и тяхната съвместна употреба. Обръща се внимание и на графичното оформяне на текста – смислово отделяне на абзаци, поставяне на разстояние между думите и ясно изписване на главни и малки букви.

Общ максимален брой точки от двата модула по български език – 100 точки.

Оценката по БЕЛ за участие в класиранията за прием в гимназии и техникуми се формира от сбора на точките от двата модула.


2. Изпитът по математика
Изпитът е писмен и се състои от две части (24 задачи общо за двата модула):
- модул за национално външно оценяване (НВО) - 20 задачи (16+4)
- допълнителен модул (4 задачи)

1. Модулът за национално външно оценяване по математика съдържа 20 задачи. . Задачите са два вида: с избираем отговор от четири възможни отговора, от които само един е правилен (16 такива задачи), и 4задачи със свободен отговор.

2. При решаването на задачите във втория модул, освен знания върху основната част от материала включен в първия модул, се изискват и допълнителни умения. Вторият модул съдържа 4 задачи с отворен отговор – 2 задачи с кратък отговор (без да се привежда писмено решението) по формата на PISA и 2 задачи с разширен отговор ( учениците трябва да опишат и аргументират своето решение).

Общ максимален брой точки от двата модула по математика – 100 точки.

Оценката по математика за участие в класиранията за прием в гимназии и техникуми се формира от сбора на точките от двата модула.

Обявяване на резултатите от тестовете по БЕЛ и математика обикновено отнема около две седмици (до 06.06.2018 г.) и те се публикуват както в училището, в което се обучава ученикът, така и на сайта на МОН. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите са в срок до 11.06.2018 г.