Контакти:
Телефон: 0896 53 90 57
Email: office@tllessons.com
Image

ЦЕНИ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Английски език

Английски език А1 ниво
Английски език А2 ниво
Английски език В1 ниво
Английски език В2 ниво
Разговорен курс по английски

Немски език

Немски език А1 ниво
Немски език А2 ниво
Немски език В1 ниво
Немски език В2 ниво
Немски език С1 ниво
Немски език С2 ниво

Испански език

Испански език А1 ниво
Испански език А2 ниво
Испански език В1 ниво
Испански език В2 ниво
Испански език С1 ниво
Испански език С2 ниво

Италиански език

Италиански език А1 ниво
Италиански език А2 ниво
Италиански език В1 ниво
Италиански език В2 ниво
Италиански език С1 ниво
Италиански език С2 ниво

Други езици

По желание на клиента