Продължете към съдържанието
Контакти:
Телефон: 0896 53 90 57
Email: office@tllessons.com
Image

ОФИЦИАЛНИ ПРЕВОДИ

Екипът на TLS, освен от професионални педагози, е съставен и от много опитни преводачи, занимаващи се с официални преводи.

Документите се проверяват от втори преводач и от редактор за да се гарантира максимална прецизност при употребата на терминология при специализираните текстове, и не само.

Към всеки проект подхождаме индивидуално, съобразявайки се със специфичните нужди на клиента.

ЦЕНИ ЗА ПРЕВОДИ

- Посочените цени са за превод на 1 страница от 1800 символа с интервалите (30 реда Х 60 символа)
- Таксува се според обема на преведения текст, а не на оригиналния текст
- TLS запазва правото да променя сроковете, посочени по-долу, според моментната си натовареност

Бланкови документи
(свидетелство за съдимост, акт за раждане, удостоверение от полиция, др.)

Английски

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Немски , Испански, Руски

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Френски, Италиански, Гръцки, Турски

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Украински,Полски,Чешки, Словашки,Румънски

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Сръбски, Унгарски, Португалски, Хърватски, Словенски

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Нидерландски, Норвежки, Датски, Шведски, Китайски Японски, Арабски, Иврит

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Обща литература
Актуално състояние на фирма, удостоверения, кореспонденция, документи за образование, др. (всички без бланкови документи)

Английски

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Немски, Испански, Руски

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Френски, Италиански, Гръцки, Турски

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Украински, Полски, Чешки, Словашки, Румънски

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Сръбски, Унгарски, Португалски, Хърватски, Словенски

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Нидерландски, Норвежки, Датски, Шведски, Китайски, Японски, Арабски, Иврит

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Специализирана документация
Техническа, икономическа, правна, медицинска документация; общи условия, финансови отчети, инструкции за употреба, епикризи и др.

Английски

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Немски, Испански, Руски

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Френски, Италиански, Гръцки, Турски

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Украински, Полски, Чешки, Словашки, Румънски

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Сръбски, Унгарски, Португалски, Хърватски, Словенски

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/

Нидерландски, Норвежки, Датски, Шведски, Китайски, Японски, Арабски, Иврит

Бавна поръчка /3 дни/
Нормална поръчка / 24 ч./
Експрес поръчка /в рамките на деня/