Продължете към съдържанието
Контакти:
Телефон: 0896 53 90 57
Email: office@tllessons.com

ПОДГОТОВКА ЗА ДЗИ СЛЕД 12-ТИ КЛАС

Можете да изберете от следните варианти на обучение, независимо от вида матури, които предстоят:

Индивидуално обучение
Брой часове в месеца: 16 уч.ч
Брой часове в месеца: 24 уч.ч.
Полу-индивидуално обучение
Брой часове в месеца: 16 уч.ч
Брой часове в месеца: 24 уч.ч.
Групово обучение
Брой часове в месеца: 16 уч.ч
Брой часове в месеца: 24 уч.ч.
Image

Тази учебна година зрелостниците ще се явят на матура по БЕЛ на 27.08.2020 г. Втората им задължителна матура по общообразователен предмет, който ще е избор по тяхно желание ще се състои на 28.08.2020 г. Третият изпит, който е изцяло по желание на дванадесетокласниците ще бъде в периода 31.08 - 03.09.2020 г.

Матурата по БЕЛ съдържа следните елементи:
1. 40 тестови задачи:
- задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
- задачи със свободен отговор (включително създаване на текст резюме).

Конспект:
1.) Български език

• Текстът и социокултурният контекст
• Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация
• Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста
• Функции на езиковите средства за изграждане на текста
• Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища
• Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно предмета на общуване и предназначението на текста
• Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации
• Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила
• Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила
• Създаване на аргументативен текст.

2.) Литература

• Христо Ботев
поезия: "Майце си", "Към брата си", "Елегия", "Борба", "До моето първо либе", "На прощаване", "Хаджи Димитър", "Моята молитва", "Обесването на Васил Левски"
• Иван Вазов
поезия: "Българският език", "Отечество любезно", "При Рилския манастир", "Елате ни вижте", "Линее нашто поколение", "Епопея на забравените"-"Левски", "Паисий", "Кочо", "Опълченците на Шипка"; разказът "Дядо Йоцо гледа"; повестта "Чичовци"; романът "Под игото"
• Алеко Константинов
фейлетонът "Разни хора, разни идеали"; книгата "Бай Ганьо"
• Пенчо Славейков
поезия: "Cis moll", "Ни лъх не дъхва над полени", "Спи езерото; белостволи буки", "Самотен гроб в самотен кът"; поемата "Ралица"
• Пейо Яворов
поезия: "Градушка", "Заточеници", "Ще бъдеш в бяло", "Две хубави очи", "Стон", "Две души", "Сенки", "Песента на човека", "Маска"
• Елин Пелин
разкази: "Ветрената мелница", "Косачи", "Задушница", "Мечтатели", "На оня свят", "Андрешко", "Чорба от греховете на отец Никодим", "Занемелите камбани" повестта "Гераците"
• Димчо Дебелянов
поезия: "Черна песен", "Пловдив", "Да се завърнеш...", "Помниш ли, помниш ли...", "Спи градът", "Миг", "Един убит", "Сиротна песен", "Тиха победа"
• Христо Смирненски
поезия: "Да бъде ден!", "Ний", "Йохан", "Юноша", "Стария музикант", "Цветарка", "Зимни вечери"
• Гео Милев
поемата "Септември"
• Атанас Далчев
поезия: "Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщата", "Повест", "Книгите", "Камък", "Дяволско"
• Елисавета Багряна
поезия: "Кукувица", "Стихии", "Потомка", "Вечната"
• Йордан Йовков
разкази: "Песента на колелетата", "Последна радост", "Шибил", "През чумавото", "Индже", "Албена", "Другоселец", "Серафим"
• Никола Вапцаров
поезия: "Вяра", "Писмо"("Ти помниш ли..."), "Песен за човека", "Сън", "История", "Завод", "Кино", "Прощално", "Борбата е безмилостно жестока..."
• Димитър Димов
романът "Тютюн"
• Димитър Талев
романът "Железният светилник".

Този конспект е неразривна част от подготовката на зрелостниците в Tanya’s Language School. Редица разнообразни тестове, съобразени с модела на МОН също имат своето място в индивидуалното, полуиндивидуалното и груповото обучение при нас.