☎ 0896 53 90 57 ✉ tanya_languages@abv.bg


Cambridge Assessment English

От началото на 2019 година езиков център Tanya’s Language School е част от голямото семейство на Cambridge Assessment English!
По този повод можете да разчитате на нашия млад екип от професионалисти, да ви подготви за изпитите посочени по долу.


Езиковият център предлага както групово, така и индивидуално обучение за всеки един от изброените сертификати.
Получете своята индивидуална и специална оферта като изпратите запитване или се свържете с нас на посочените контакти.


Изпити на Кеймбридж по общ английски
--Ский информацията--
------
Key English Test (KET) /Key for Schools (KETfS)
Това е най-ниското ниво от изпитите на Кеймбридж по общ английски. Сертификатът показва, че можете да общувате на базов английски в ежедневни ситуации.
Ниво на квалификацията по Общоевропейската езикова рамка: Основно (Elementary) = A2.
------
Preliminary English Test (PET)/ Preliminary English Test for Schools (PETfS)
Този изпит показва, че можете да общувате на английски в ситуации от ежедневието. Той ще ви послужи за добра основа, ако искате да учите за професионална квалификация на английски език.
Ниво на квалификацията по Общоевропейската езикова рамка: Средно (Intermediate) = B1
------
First Certificate in English (FCE) / First Certificate in English for Schools (FCEfS)
Успешното представяне на този изпит показва, че можете да говорите и пишете английски достатъчно добре, за да работите или учите в англоезична среда.
Ниво на квалификацията по Общоевропейската езикова рамка: Високо средно (Upper intermediate) = B2
------
Advanced Certificate in English (CAE)
Сертификатът от този изпит по общ английски показва ниво на владеене на езика, което се очаква от квалифициран професионалист или студент в бакалавърска програма.
Ниво на квалификацията по Общоевропейската езикова рамка: Напреднал (Advanced) = C1
------
Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)
Този сертификат показва, че сте усвоили английски език до степен, в която можете да го използвате свободно в сложни изследователски, академични и професионални ситуации. Това е най-високата квалификация на Университета Кеймбридж по английски език.
Ниво на квалификацията по Общоевропейската езикова рамка: Висше ниво (Proficient) = C2

Изпити на Кеймбридж по английски за деца
--Ский информацията--
------
Starters
Това е първият от трите изпита на Кеймбридж за деца (YLE) на възраст от 7 до 12 години. Този изпит ще насърчи детето ви да учи английски от ранна възраст и да си създаде положително отношение към езиковите изпити.
Ниво на квалификацията по Общоевропейската езикова рамка: Предварително (Preliminary) = А0
------
Movers
Сертификатът представя ворото от трите изпитни нива на Кеймбридж за деца (YLE) на възраст от 7 до 12 години. Този изпит ще насърчи децата да общуват на английски в реални ситуации и да си създадат положително отношение към езиковите тестове.
Ниво на квалификацията по Общоевропейската езикова рамка: Начално (Beginner) = A1
------
Flyers
Това е най-високото от трите нива изпити по английски на Кеймбридж за деца (YLE) от 7 до 12 годишна възраст. Изпитът показва, че детето ви може да разбира простички ежедневни ситуации и да общува в тях на основен английски език.
Ниво на квалификацията по Общоевропейската езикова рамка: Основно (Elementary) = A2

Изпити на Кеймбридж по бизнес английски
--Ский информацията--
------
Business English Certificate (BEC) Preliminary
Първият от трите изпита по бизнес английски на Кеймбридж. Този сертификат показва на работодателите ви, че можете да общувате на английски в практически ежедневни бизнес ситуации. Той е на същото езиково ниво като Cambridge English: Preliminary (PET), но е насочен към английски език за бизнес цели.
Ниво на квалификацията по Общоевропейската езикова рамка: Средно (Intermediate) = B1
------
Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Tой е вторият от общо трите изпита по бизнес английски на Кеймбридж. Тази квалификация показва, че можете да общувате на английски език в бизнес среда. Тя е на същото езиково ниво като Cambridge English: First (FCE), но е насочен към английски език за бизнес цели..
Ниво на квалификацията по Общоевропейската езикова рамка: Високо средно (Upper Intermediate) = B2
------
Business English Certificate Higher (BEC Higher)
Той е най-високото ниво от трите изпита по бизнес английски на Кеймбридж и показва, че можете да общувате уверено на английски в бизнес среда. Той е на същото езиково ниво като Cambridge English: Advanced (CAE), но е насочен към английски език за бизнес цели.
Ниво на квалификацията по Общоевропейската езикова рамка: Напреднал (Advanced) = C1

Изпити на Кеймбридж за професионална квалификация
--Ский информацията--
------
Teaching Knowledge Test (TKT)
Тестът е за преподавателски познания и проверява уменията, които са ви необходими за успешно преподаване на английски език като чужд. Подходящ е за учители на различна възраст и с различни способности. Предлагат се различни модули на изпита.

TKT ви предлага международно-призната квалификация, която доказва способностите ви като преподавател по английски език. Изпитът е подходящ за вас, ако сте преподавател отскоро и искате да изградите своите увереност и умения; ако сте опитен учител и искате да специализирате в определена област или ако сега започвате да преподавате.