☎ 0896 53 90 57 ✉ tanya_languages@abv.bg


ЦЕНИ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Английски език

Курс
Хорариум
Цена
Английски език А1 ниво
100 уч.ч.
300 лв
------
------
------
Английски език А2 ниво
100 уч.ч.
300 лв
------
------
------
Английски език В1 ниво
100 уч.ч.
320 лв
------
------
------
Английски език В2 ниво
100 уч.ч.
320 лв
------
------
------
Разговорен курс по английски
40 уч.ч.
300 лв

Немски език

Курс
Хорариум
Цена
Немски език А1 ниво
100 уч.ч.
300 лв
------
------
------
Немски език А2 ниво
100 уч.ч.
300 лв
------
------
------
Немски език В1 ниво
100 уч.ч.
320 лв
------
------
------
Немски език В2 ниво
100 уч.ч.
320 лв
------
------
------
Немски език С1 ниво
100 уч.ч.
340 лв
------
------
------
Немски език С2 ниво
100 уч.ч.
340 лв

Испански език

Курс
Хорариум
Цена
Испански език А1 ниво
100 уч.ч.
300 лв
------
------
------
Испански език А2 ниво
100 уч.ч.
300 лв
------
------
------
Испански В1 ниво
100 уч.ч.
320 лв
------
------
------
Испански В2 ниво
100 уч.ч.
320 лв
------
------
------
Испански С1 ниво
100 уч.ч.
340 лв
------
------
------
Испански С2 ниво
100 уч.ч.
340 лв

Италиански език

Курс
Хорариум
Цена
Италиански език А1 ниво
100 уч.ч.
300 лв
------
------
------
Италиански език А2 ниво
100 уч.ч.
300 лв
------
------
------
Италиански В1 ниво
100 уч.ч.
320 лв
------
------
------
Италиански В2 ниво
100 уч.ч.
320 лв
------
------
------
Италиански С1 ниво
100 уч.ч.
340 лв
------
------
------
Италиански С2 ниво
100 уч.ч.
340 лв

Други езици

Курс
Хорариум
Цена
По желание на клиента
100 уч.ч.
По договаряне