☎ 0896 53 90 57 ✉ tanya_languages@abv.bg


ЦЕНИ ЗА ПРЕВОДИ

- Посочените цени са за превод на 1 страница от 1800 символа с интервалите (30 реда Х 60 символа)
- Таксува се според обема на преведения текст, а не на оригиналния текст
  - TLS запазва правото да променя сроковете, посочени по-долу, според моментната си натовареност

Бланкови документи
--Ский цените--
Бланкови документи
(свидетелство за съдимост, акт за раждане, удостоверение от полиция, др.)
английски
Бавна поръчка /3-5 дни/
10 лв.
Нормална поръчка / 24- 48 ч./
12 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
16 лв.
------
Немски
Испански
Руски
Бавна поръчка /3-5 дни/
12 лв.
Нормална поръчка / 24- 48 ч./
14 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
18 лв.
------
френски
италиански
гръцки
турски
Бавна поръчка /3-5 дни/
16 лв.
Нормална поръчка / 24- 48 ч./
18 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
23 лв.
------
украински
 полски
чешки
 словашки
 румънски
Бавна поръчка /3-5 дни/
18 лв.
Нормална поръчка / 24- 48 ч./
20 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
25 лв.
------
сръбски
 унгарски
 португалски
 хърватски
 словенски
Бавна поръчка /3-5 дни/
20 лв.
Нормална поръчка / 24- 48 ч./
24 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
28 лв.
------
нидерландски
норвежки
 датски
 шведски
 китайски
 японски
 арабски
иврит
Бавна поръчка /3-5 дни/
32 лв.
Нормална поръчка / 24- 48 ч./
34 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
40 лв.

Обща литература
--Ский цените--
Обща литература
Актуално състояние на фирма, удостоверения, кореспонденция, документи за образование, др. (всички без бланкови документи)
английски
Бавна поръчка /3 дни/
12 лв.
Нормална поръчка / 24 ч./
16 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
20 лв.
------
Немски
Испански
Руски
Бавна поръчка /3 дни/
14 лв.
Нормална поръчка / 24 ч./
18 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
22 лв.
------
френски
италиански
гръцки
турски
Бавна поръчка /3 дни/
18 лв.
Нормална поръчка / 24 ч./
22 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
25 лв.
------
украински
 полски
чешки
 словашки
 румънски
Бавна поръчка /3 дни/
21 лв.
Нормална поръчка / 24 ч./
25 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
30 лв.
------
сръбски
 унгарски
 португалски
 хърватски
 словенски
Бавна поръчка /3 дни/
24 лв.
Нормална поръчка / 24 ч./
27 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
30 лв.
------
нидерландски
норвежки
 датски
 шведски
 китайски
 японски
 арабски
иврит
Бавна поръчка /3 дни/
34 лв.
Нормална поръчка / 24 ч./
36 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
42 лв.

Специализирана документация
--Ский цените--
Специализирана документация
Техническа, икономическа, правна, медицинска документация; общи условия, финансови отчети, инструкции за употреба, епикризи и др.
английски
Бавна поръчка /3-5 дни/
16 лв.
Нормална поръчка / 24-28 ч./
20 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
23 лв.
------
Немски
Испански
Руски
Бавна поръчка /3-5 дни/
18 лв.
Нормална поръчка / 24-28 ч./
22 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
25 лв.
------
френски
италиански
гръцки
турски
Бавна поръчка /3-5 дни/
25 лв.
Нормална поръчка / 24-28 ч./
27 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
30 лв.
------
украински
 полски
чешки
 словашки
 румънски
Бавна поръчка /3-5 дни/
27 лв.
Нормална поръчка / 24-28 ч./
30 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
35 лв.
------
сръбски
 унгарски
 португалски
 хърватски
 словенски
Бавна поръчка /3-5 дни/
28 лв.
Нормална поръчка / 24-28 ч./
34 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
38 лв.
------
нидерландски
норвежки
 датски
 шведски
 китайски
 японски
 арабски
иврит
Бавна поръчка /3-5 дни/
40 лв.
Нормална поръчка / 24-28 ч./
50 лв.
Експрес поръчка /в рамките на деня/
60 лв.